head_flash-alternativ

Về Oekomineral

Oekomineral là một tập đoàn cổ phần được sáng lập bởi một nhóm các nhà sáng chế, đứng đầu là Tihomir Lelas. Chúng tôi tạo nên các sản phẩm phân bón lá Plantos Verde và thức ăn bổ sung cho vật nuôi Animasanum từ quy trình đã được cấp bằng sáng chế Tribo- Mechanical- Activation (TMA), quy trình được sáng tạo bởi Tihomir Lelas. Quy trình này đã đưa đến một cách tiếp cận mới giúp tăng sự trao đổi chất của thực vật và động vật, loại bỏ các nguy cơ ô nhiễm môi trường, các yếu tố gây bệnh tật cho vật nuôi, cây trồng.

Mục tiêu của chúng tôi:

Đi đầu trong sản xuất phân bón lá khoáng hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp khác trên toàn thế giới
Là đối tác lâu dài của ngành nông nghiệp các nước thông qua các nghiên cứu sâu hơn
Không tác động môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng của tất cả các sản phẩm
Giảm tác động môi trường (bao gồm CO2) gây ra bởi nông nghiệp truyền thống
Cơ hội cung cấp cho các nước ở thế giới thứ ba để phát triển nông nghiệp có hiệu quả bền vững

 

Oekomineral Việt Nam
Địa chỉ: BT3, Ô 11, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 2462 935 935
E-Mail: info@oekomineral.vn

powered by RM-Medienagentur