head_flash-alternativ

Phân bón lá Plantos Verde

Phân bón lá Plantos Verde
Plantos Verde®, giải pháp thành công cho trồng trọt

Plantos Verde® với thành phần vô cùng đơn giản, đá dung nham núi lửa được nghiền thành những hạt nano.
Plantos Verde® được dùng trên lá, nơi các hạt nano này thẩm thấu trực tiếp qua các khí khổng vào trong lá. Ở đây Can xít thể hiện hiệu quả một cách vượt trội. Bắt đầu từ việc hỗ trợ quang hợp, trong một thời gian ngắn, cây có thể tạo ra nhiều rễ hơn và sau đó tăng khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng. Từ đó, Plantos Verde® giúp tăng mùa vụ từ 15-50%(tùy từng loại cây).

Đồng thời:

Giảm sử dụng phân hóa học từ 50 % đến 70 %,
Giảm 50% lượng sử dụng Thuốc trừ sâu và diệt nấm
Và cây cần ít nước hơn khoảng 50%
Với PLANTOS VERDE® chúng tôi thay đổi cách làm nông.

Chúng tôi mong muốn mang lại lợi ích cho nông dân Việt Nam

Chúng tôi giúp bạntiết kiệm phân hóa học từ 50 – 70% trong khi cây được hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng và cho hiệu quả cao hơn.
Chúng tôi giúp bạn tăng năng suất vụ mùa từ 15 % đến 50 %;
Chúng tôi giúp giảm 50 % lượng sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm – PLANTOS VERDE® giúp tăng cường hệ miễn dịch của cây.

Hãy tham khảo những thực tế sử dụng của chúng tôi dưới đây:

Thực tế sử dụng trên Cây Cà Phê
Thực tế sử dụng trên Cây Cao su
Thực tế sử dụng trên Cây Mía
Thực tế sử dụng trên Cây Cà Chua
Thực tế sử dụng trên Cây Dứa
Thực tế sử dụng trên Cây Lúa
Thực tế sử dụng trên Cây Ngô
Thực tế sử dụng trên Khoai Tây

powered by RM-Medienagentur