" /> Dứa - Oekomineral AG Việt Nam

Phân phối độc quyền các sản phẩm của Oekomineral tại Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh

BT3, Ô 11, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai,Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84(04) 62 935 935

E-Mail: info@oekomineral.vn

Representative of Oekomineral Deutschland AG

Mrs. Huong Tu

Tel: +49 171 2809718 (Viber, Skype available)

E-Mail: tuthanhhuong@gmail.com

Dứa

Sử dụng Plantos Verde tại Thái Lan

 

Pic-10-1 Pic-11Pic-12-1

Pic-13

Trái: Sử dụng Plantos Verde / Phải : Nhóm chứng

Pic-15

Nhóm chứng hồi phục chậm sau khi thu hoạch

Pic-17

Nhóm sử dụng Plantos Verde hồi phục mạnh mẽ sau khi thu hoạch – 1 tháng

Dứa